Vi är IT-branschens konsulterings-, service- och installeringsföretag vars styrka är yrkeskunskap i nämnda krävande uppgifter.

Vi är verksamma runtom i Finland, vid behov även globalt.

Vårt team består av ett flertal erfarna IT-professionella inom branschen.

 Flexibilitet och snabba leveranser är vårt motto.

Specialkunskap finns från arbetsstationer till servrar, därtill upprätthållning av nätverk, planering och verkställande.

Olika Windows-program, brandmurar och virusprogram är vardag för oss.

Unix/Linux - omgivningen är också en del av vårt mångkunnande.

Om Du vill ha snabb, pålitlig och yrkeskunnig service, välj Oy aSupport Ab